CENY GRANADA 2023

Nasza szkoła języka hiszpańskiego w Granadzie znajduje się w samym centrum miasta. Jest to bardzo kameralna i przyjazna szkoła, która posiada akredytacje Instituto Cervantes. Nad metogologią i przebiegiem zajęć czuwa doświadczona kadra profesjonalistów.

Ceny Kursów Hiszpańskiego w Granadzie 2023

nauka hiszpanskiego w hiszpanii, kurs hiszpanskiego w hiszpanii

Kursy hiszpańskiego w Granadzie

W samym centrum Granady znajdziesz jedną z lepszych szkół języka hiszpańskiego, gdzie będziesz miał możliwość wzięcia udziału w różnych kursach języka hiszpańskiego w małych grupach międzynarodowych.

 

Ogólne kursy hiszpańskiego

Kursy Konwersacyjne

10 lekcji w małych grupach tygodniowo, od poniedziałku do piątku. Kurs konwersacyjny trwa 2 godziny dziennie. Łączy ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w sytuacjach z życia codziennego. Promujemy na kursie interakcję ustną zarówno w klasie podczas zajęć, jak i poza nią. Na tych kursach ćwiczone są treści dyskursywne, funkcjonalne i leksykalne, a także wymowa, język potoczny, wyrażenia idiomatyczne i powiedzenia. Ten kurs jest dostępny dla studentów od poziomu A2, jednak należy pamiętać, że są to kursy bez treści gramatycznych i studenci na najniższych poziomach A2 powinni łączyć je z kursami standardowymi. Jedna lekcja trwa 50 minut.

70,00€ za tydzień

 
Kurs Standardowy 

15 lekcji w tygodniu od pon. do pt., w małych grupach. Każda lekcja trwa 50 minut. Kurs teoretyczno-praktyczny 3 godziny dziennie .  Obejmuje treści gramatyczne, funkcjonalne, leksykalne i dyskursywne, stosowany w sposób praktyczny w często używanych kontekstach i ważnych sytuacjach komunikacyjnych do nauki języka hiszpańskiego. Na tym kursie ćwiczone są wszystkie umiejętności, zarówno ustne, jak i pisemne. Jest nauczany metodologią komunikatywną zorientowaną na działanie, aktywny udział uczniów i rozwój strategii uczenia się.

120,00€ za tydzień

 
Kurs Intensywny

Składa się z 25 lekcji od pon. do pt., 5 lekcji w tygodniu. Każda lekcja trwa 50 min. Jest to kurs teoretyczno-praktyczny, dwupoziomowy. Na tym kursie ćwiczone są wszystkie umiejętności, zarówno ustne, jak i pisemne. Jest nauczany metodologią komunikatywną zorientowaną na działanie, aktywny udział uczniów i rozwój strategii uczenia się.

150,00€ za tydzień

Długoterminowy Kurs Hiszpańskiego w Granadzie
  • są to kursy, które trwają minimum 12 tygodni

Jeśli chcecie przyjechać do Granady na minimum 12 tygodni i chcielibyście zapisać się na kurs języka hiszpańskiego, napiszcie do nas. Oferujemy zniżki na praktycznie wszystkie nasze kursy, które będą trwały minimum 12 tygodni.

 
 

KURSY SPERSONALIZOWANE

Bildungsurlaub

Można wybrać dwa kursy, które są uznawane za „Bildungsurlaub” w kilku krajach związkowych Niemiec: Berlinie, Brandenburgii, Bremie, Hamburgu, Nadrenii-Palatynacie i Kraju Saary. Możemy zaproponować 25 lekcji grupowych i 5 lekcji indywidualnych w tygodniu, a zatem 5 lekcji dziennie od pon. do pt. lub 25 lekcji grupowych i 10 lekcji prywatnych w tygodniu, czyli 6 lekcji dziennie od pon. to pt. Zapraszamy pracowników z tych landów niemieckich do zapisów na nasze kursy. W ramach tego typu zajęć student ćwiczy koncepcje gramatyczne, słownictwo i funkcje komunikacyjne, a także interakcje ustne, konwersację i aspekty kulturowe z punktu widzenia komunikacji.

25+5 w cenie 180,00€ za tydzień 
25+10 w cenie 210,00€ za tydzień 

KURSY SPERSONALIZOWANE

Przygotowanie do Oficjalnego Egzaminu DELE

Zapraszamy klientów indywidualnych jak i zamknięte grupy  i instytucje edukacyjne (instytuty, szkoły podstawowe i licea) do przyjazdu do naszej szkoły w Granadzie i do wzięcia udziału w kursie przygotowawczym do DELE. Ten kurs jest przeznaczony dla studentów zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu DELE na dowolnym z jego 6 poziomów (A1, A2, B1, B2, C1 i C2). Kurs obejmuje 6 godzin dziennie. W części pierwszej, trwającej 5 godzin dziennie, student ćwiczy koncepcje gramatyczne, słownictwo i funkcje komunikacyjne, a także interakcję ustną, konwersację i aspekty kulturowe z punktu widzenia komunikacyjnego. W drugiej części, trwającej 1 godzinę dziennie, w grupach maksymalnie 5 uczniów, szczegółowo analizowana jest struktura oficjalnego testu, pracując nad różnymi treściami, z których się składa, zarówno ustnie, jak i pisemnie, a także nad technikami rozdzielczości i strategii niezbędnych do pomyślnego zdania testu.

225,00€ za tydzień

KURSY SPERSONALIZOWANE

Przygotowanie do  Egzaminu Abitur/MATURA Z HISZPAŃSKIEGO

Kurs składa się z 2 części. Pierwsza część 5 lekcji (50 minut) w grupach maksymalnie 10 uczniów, podczas których uczeń będzie utrwalać i rozwijać język hiszpański z zajęciami z gramatyki, słownictwa, konwersacji i kultury. Druga część codziennej lekcji (50 minut), w mini grupach po 5 uczniów, w której uczeń będzie pracował z prywatnym nauczycielem nad wybranymi wcześniej tematami i zadaniami Abiturprüfung Spanisch.

CEL KURSU: Jesteśmy bardzo dobrze poinformowani o normach i wytycznych Zentrale Abiturprüfung, a także o standaryzowanych wymaganiach egzaminacyjnych (EPA) i ich odmianach w poszczególnych krajach związkowych, dzięki czemu możemy zaoferować lekcje dostosowane do potrzeb każdego ucznia lub grupy, aby w każdym przypadku dobrze przygotować się do egzaminu.

Celem jest nauczenie się i przećwiczenie typowych sformułowań ustnych i/lub pisemnych, aby odpowiednio wyrazić siebie, a tym samym spełnić wymagania oświadczenia testowego. Używamy podobnych materiałów z oficjalnego egzaminu.

250,00€ za tydzień

Kursy spersonalizowane

 Biznesowy Kurs Hiszpańskiego

25 lekcji ogólnych w grupie oraz 5  lekcji biznesowych w tygodniu w grupach do max. 5 osób. Ten kurs jest przeznaczony dla studentów, których poziom jest równy lub wyższy niż B1. Kurs składa się z dwóch części: pierwszej (25 godzin tygodniowo) w grupach maksymalnie 10 osobowych, gdzie każdy na swoim poziomie będzie pracował nad ogólnymi umiejętnościami w zakresie języka hiszpańskiego oraz drugiej części zajęć w mini-grupach maksymalnie pięciu studentów (5 godzin tygodniowo), których celem jest przedstawienie ogólnej wizji świata biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów językowych i specyficznego słownictwa biznesowego z praktycznego punktu widzenia. Wśród treści znajduje się typologia listów biznesowych, świat pracy (kadry, CV i rozmowa kwalifikacyjna), marketing i reklama, bankowość i finanse, a także aspekty bardziej komunikacyjne, takie jak prezentacje, negocjacje i efektywne spotkania.

250,00€ za tydzień

Kursy spersonalizowane

Kursy dla przyszłych nauczycieli hiszpańskiego (nie natywnych)

Ten kurs jest przeznaczony dla nie natywnych nauczycieli języka , którzy chcą przejść w kierunku nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego lub dla tych, którzy już się temu poświęcają i chcą poszerzyć swoją wiedzę. Od użytkowników tych kursów wymaga się potwierdzonej oficjalnym certyfikatem znajomości języka hiszpańskiego (pomiędzy B1 a C1).

Kurs składa się z:

3 codzienne sesje klasowe w grupach maksymalnie 10 uczniów, podczas których uczniowie będą pogłębiać swoją wiedzę gramatyczną.
2 codzienne sesje obserwacyjne na zajęciach konwersacyjnych.
1 sesja dziennie (w mini grupach maksymalnie 5 uczniów) mająca na celu poprawę ich zadania dydaktycznego poprzez wykorzystanie różnych technik dydaktycznych, znajomość materiałów i artykułów redakcyjnych, a wszystko to bez zaniedbywania nauki języka w odniesieniu do nowych technologii.
Cele kursu: Podstawowym celem kursów jest nauczenie lub doskonalenie technik nauczania. W tym celu brane będą pod uwagę następujące aspekty: praca w grupie, umiejętności językowe, planowanie lekcji, analiza materiałów dydaktycznych, techniki i działania komunikacyjne, przedmioty nauczania na każdym poziomie …

Treści poszczególnych sesji kursu nauczycielskiego:

Teoria: teoretyczny opis poziomów, krótkie wyjaśnienie “Europejskich Ram Odniesienia dla uczenia się, nauczania i oceny języków”: treści, cele, ocena …
Warsztaty i planowanie zajęć: Materiały gromadzone i doświadczane w naszych salach lekcyjnych zostaną udostępnione nauczycielom, aby mogli z nich korzystać na swoich zajęciach, dokonując w razie potrzeby dostosowania do poziomu i narodowości ucznia. Jak zaplanować zajęcia konwersacyjne z grupami, biorąc pod uwagę trudności związane z nadmierną liczbą uczniów w kształceniu regulowanym.
Konflikty i trudności w gramatyce hiszpańskiej: użycie czasów przeszłych, tryb łączący, ser y estar, rozwiązywanie wątpliwości …
Certyfikat końcowy: Na zakończenie kursu student otrzyma certyfikat z naszej szkoły, w którym zostanie określona liczba godzin, terminy i poziom językowy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nasza szkoła jest ośrodkiem akredytowanym przez Instituto Cervantes.

30 lekcji w tygodniu 295,00€ za tydzień

Kurs dla nauczycieli natywnych lub na poziomie C1 i C2

Ten kurs jest przeznaczony dla studentów lub rodzimych nauczycieli lub z poziomem C1 lub wyższym, którzy obecnie zajmują się nauczaniem języka hiszpańskiego jako języka obcego i chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Od użytkowników tych kursów wymagana jest doskonała znajomość języka hiszpańskiego (poziom C1 lub wyższy).

Kurs składa się z:

5 godzin dziennie obserwacji i nauczania
1 dodatkowa godzina mająca na celu usprawnienie zadania dydaktycznego poprzez wykorzystanie różnych technik nauczania.

295,00€ za tydzień

Kursy spersonalizowane

Hiszpański w celach turystycznych

Ten kurs jest przeznaczony dla studentów języka hiszpańskiego na poziomie A2. Może być przeznaczony dla studentów turystyki, pracowników turystyki lub dla turystów. Kurs składa się z dwóch części, pierwszej (25 godzin tygodniowo) w grupach maksymalnie 10 osobowych, z których każda na swoim poziomie będzie pracować nad ogólną znajomością języka hiszpańskiego oraz drugiej części (5 godzin tygodniowo) zajęć w mini grupach do 5 osób, których celem jest dostarczenie podstawowych narzędzi komunikacyjnych do funkcjonowania w obszarach związanych z szeroko pojętą obsługą turystyki: hotele i noclegi, restauracje, biura i usługi informacji turystycznej, biura podróży, strony internetowe planowania wakacji, administracja i roszczenia konsumentów. Jej treść będzie koncentrować się na tych funkcjach komunikacyjnych, strukturach formalnych i polach leksykalnych, które są niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych interakcji w wymienionych obszarach, zarówno z punktu widzenia klientów, jak i specjalistów w zakresie usług turystycznych.

250,00€ za tydzień

Wybierz najlepszy dla siebie kurs hiszpańskiego

Oferujemy kursy hiszpańskiego dla dzieci, młodzieży, grup szkolnych i dorosłych. Nasi klienci mogą przebierać w szerokiej ofercie edukacyjnej. Oferujemy kursy języka hiszpańskiego dla osób, które uczą się dla przyjemności i chcą wykorzystać swoją znajomość jedynie jako turyści. Zapraszamy do Granady także nauczycieli języka hiszpańskiego lub przyszłych studentów, którzy myślą o studiach w Granadzie lub innym hiszpańskim mieście. Oferujemy także ogólne kursy od tygodnia do roku. Kursy zazwyczaj rozpoczynają się rano (w wakacje czasami godziny zajęć się przesuwają na popołudnie i trwają od 3 do 6 godzin dziennie. Jedna godzina lekcyjna w Granadzie trwa 50 minut. Oprócz ceny kursu szkoła pobiera opłatę administracyjną w wysokości 60EURO. Materiały można kupić lub wypożyczyć. Na miejscu w szkole płaci się depozyt w wysokości 30 EURO, który jest zwracany na koniec kursu. 

Zapis: €60.00
5% zniżki od naszej agencji na wszystkie kursy!!
Materiały: do konsultacji na miejscu

2023 dni wolne od pracy: 06.01, 28.02, 07.04, 1.05, 26.05, 08.06,  15.08, 12.10, 01.11, 08.12

W tych dniach zajęcia grupowe w szkole nie odbędą się, ponieważ szkoła będzie zamknięta. Zajęcia grupowe z tych dni przepadają.

Dni rozpoczęcia kursów na wszystkich poziomach oprócz początkujących: w każdy poniedziałek miesiąca.

Daty kursów także dla początkujących: 09.01, 06.02, 06.03, 03.04, 17.04, 02.05, 15.05, 29.05, 12.06, 26.06, 03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 07.08, 14.08, 21.08, 28.08, 04.09, 18.09,  02.10, 16.10, 13.11.

Transport:
Z lotniska w Granadzie: €35,00
Z lotniska w Maladze: €140,00

Ceny zakwaterowania w Granadzie 2023

Wybierz najlepsze dla siebie zakwaterowanie

 Najmłodszym klientom propoujemy nasze hiszpańskie rodziny goszczące. Dzieci i młodzież będą mieszać w naturalnym hiszpańskim środowisku u boku hiszpańskiej rodziny, która postara się, by pobyt w Hiszpanii stał się niezapomnianą przygodą. Rodziny oprócz zakwaterowania oferują wyżywienie, ktróre jest wliczone w cenę. Jeśli jesteś pełnoletni i wolisz sam zartoszczyć się o siebie wybierz stancję i nasze studenckie mieszkania. Poznasz tutaj ludzi z całego świata. Naszym dorosłym klientom i seniorom polecamy prywatne studia i apartamenty. Zakwaterowanie od niedzieli do soboty. W przypadku nocy ekstra naliczamy dodatkowe opłaty.  Szkoła w Granadzie pobiera depozyt w wysokości 30 EURO, który jest zwracany na koniec pobytu, jeśli mieszkanie jest w takim samym stanie jak było na początku. Także w sezonie od czerwca do końca września ceny mieszkań studenckich wzrastają. Należy je z nami skonsultować.

nauka hiszpanskiego w hiszpanii, kurs hiszpanskiego w hiszpanii

ZAKWATEROWANIE W GRANADZIE

Wybierz najlepsze dla Ciebie zakwaterowanie. Tylko i wyłącznie naszym uczniom ułatwiamy przyjazd do Hiszpanii. Z nami nie musicie martwić się o zakwaterowanie. Będziecie bezpieczni, blisko szkoły i z przyjaznymi ludźmi, którzy tak jak Wy przyjechali do Hiszpanii by nauczyć się hiszpańskiego.

 

RODZINY GOSZCZĄCE

HISZPAŃSKIE RODZINY GOSZCZĄCE

Także w Granadzie będziecie mieć możliwość zamieszkania u hiszpańskich rodzin. Jeśli chcecie poznać hiszpański styl życia, poznać ludzi, którzy od urodzenia mieszkają w Granadzie oraz szybciej nauczyć się języka hiszpańskiego to taka forma zakwaterowania będzie najlepszym wyborem. Jeśli przyjeżdżacie do Hiszpanii sami, wówczas oferujemy pokoje indywidualne. Możecie wybrać zakwaterowanie z niepełnym wyżywieniem (śniadania i kolacje) lub z pełnym wyżywieniem (śniadania, obiady i kolacje).

Niepełne wyżywienie 175,00€ 6 nocy, noc extra 41,00€
Pełne wyżywienie 196,00€ 6 nocy, noc extra 45,00€

 
 

Mieszkania Dzielone

Mieszkania dzielone z innymi studentami

Jeśli nie jesteś przekonany do zamieszkania u hiszpańskiej rodziny goszczącej, ponieważ sądzisz, że ograniczy to Twoją swobodę i nie będziesz miał prywatności, wówczas możesz zamieszkać w mieszkaniach dzielonych z innymi studentami języka hiszpańskiego. Nasze mieszkania to zazwyczaj wspólna kuchnia, wspólna łazienka i wspólny salon oraz 3 lub 4 sypialnie indywidualne. W tej opcji wyżywienie nie jest wliczone w cenę. Każdy przygotowuje posiłki we własnym zakresie. Kuchnia i wszystko, co potrzebne jest udostępnione każdemu uczniowi. W cenę wliczone są rachunki za internet, prąd, wodę etc.

P. indywidualny 100,00€ 6 nocy, noc extra 30,00€
P. dwuosobowy 85,00€ 6 nocy/osoba, 
30€ dodatkowo za tydzień ( czerwiec – październik)

HOTELE W granadzie

Wolisz hostel lub hotel w Granadzie?

Współpracujemy z hotelami oddalonymi od szkoły 5, 10 minut pieszo. Są to sprawdzone hotele min. trzy gwiazdki, które oferują bardzo dobre oferty dla naszych uczniów. Jeśli szukasz czegoś taniego typu hostel także postaramy się Tobie pomóc. 

OFERTY SPECJALNE

Co o nas mówią

“Polecam agencję Linguiter i szkołę w Maladze! Dobry kontakt nauczyciela ze studentem. Lekcje w małych grupach, ciekawe, nastawione na ciągłą konwersacje. Nauka języka połączona z poznawaniem kultury i architektury Andaluzji. Pracują tam ludzie z pasją i z doskonałym warsztatem pedagogicznym. Po 2 miesiącach kursu mowiłem naprawdę dobrze. Serdecznie wszystkim polecam wyjazd do Hiszpanii! Będzie to przygoda życia.. ” – Michał S.

“Linguiter polecił nam najlepszy instytut językowy w Maladze. Dwa tygodnie spędzone na kursie uświadomiły mi, jak wiele można się nauczyć zarówno o Hiszpanii, jej mieszkańcach, jak i o beztroskim południowym życiu. Polecam szczególnie zajęcia dodatkowe i ludzi pracujących w instytucie. Dziękuję za atmosferę i niezapomnianą zabawę. ” – Kasia B.

Napisz do nas

  • DD slash MM slash YYYY
    Nie trzeba podawać daty.