TYMCZASOWE ZAMKNIĘCIE HISZPAŃSKICH SZKÓŁ
Dnia 16 marca 2020 większość szkół języka hiszpańskiego na terenie Hiszpanii musiało zamknąć swoje drzwi dla studentów z powodu wielkiego kryzysu pandemii COVID-19.   Zgodnie z dekretem zatwierdzonym przez rząd hiszpański 13 marca 2020 wprowadzono na terenie Hiszpanii stan wyjątkowy. Miał on trwać początkowo jedynie dwa tygodnie. W rzeczywistości natomiast zostanie zniesiony dopiero 21 czerwca 2020. W tym okresie przestrzeń powietrzna w całej Europie została zablokowana. Z powodu wielkiego światowego kryzysu COVID-19 musieliśmy zawiesić wszelką działalność i nie mogliśmy przyjmować nowych studentów w Hiszpanii. Zamknięcie praktycznie wszystkiego na prawie 3 miesiące było jednym ze środków zapobiegania i spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ludziom zalecono, aby pozostali w domu i wychodzili tylko by kupić żywność lub leki. Zalecono wszystkim dystans społeczny i zakazano spotkań z innymi, nawet przyjaciółmi lub rodziną. Sklepy, teatry, kina, siłownie, salony fryzjerskie, biura zostały zamknięte.
Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych studentów, pracowników i hiszpańskich rodzin goszczących jest zawsze naszym priorytetem. W tej trudnej i bezprecedensowej sytuacji staraliśmy się postępować zgodnie z wytycznymi i radami wydanymi przez władze Hiszpanii, Polski oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Zasady reorganizacji zajęć wprowadzane stopniowo od 23 marca 2020 r.

1. Studenci, których pandemia COVID-19 zastała w Hiszpanii:
Szkoła jest zamknięta, co z resztą kursu?
Większość szkół zaoferowała naszym studentom indywidualnym naukę języka hiszpańskiego w trybie online.
Jeśli uczeń zdecyduje się chwilowo przerwać kurs i wrócić do swojego kraju, szkoła wystawi CREDIT NOTE (voucher) na pełną wartość pozostałej części kursu i zakwaterowania. Po ponownym otwarciu szkoły uczniowie mają możliwość wykorzystania tego vouchera. Voucher jest ważny w większości szkół w okresie roku a w niektórych szkołach nawet przez dwa lata od daty jego wystawienia. Studenci długoterminowi mogą przerwać kurs. Automatycznie ich pobyt w kraju  wydłuży się a zakończenie kursu przesunie się odpowiednio. Agencja oraz szkoły wystawią odpowiednie dokumenty z pieczątkami i podpisami dla odpowiedniej ambasady w przypadku studentów, którzy potrzebowali wizy pobytowej.
Szkoła jest zamknięta a ja obecnie mieszkam u hiszpańskiej rodziny goszczącej, w rezydencji lub w mieszkaniu studenckim. Jakie mam opcje? Co jeśli wrócę do swojego kraju? Czy możesz zwrócić moje opłaty za zakwaterowanie?
Uczniowie, którzy przyjechali do Hiszpanii przed wybuchem epidemii i których epidemia złapała podczas kursu w Hiszpanii mogą zostać w miejscu zakwaterowania w czasie trwania kwarantanny i nie zostaną wyrzuceni z miejsca zakwaterowania.
Zakwaterowanie u rodziny: jeśli zdecydujesz się opuścić zakwaterowanie rodziny goszczącej, jesteś zobowiązany poinformować szkołę o dacie wyjazdu. Szkoła wystawi Tobie CREDIT NOTE (voucher) na pełną wartość niewykorzystanego zakwaterowania. Studenci mają możliwość skorzystania z tego vouchera przez rok a nawet przez dwa lata.  Pamiętaj, że wybór  przyszłego zakwaterowania może być zależny od dostępności w danym czasie.
Zakwaterowanie w rezydencji: Możesz pozostać w miejscu zakwaterowania, podczas gdy szkoła jest zamknięta. Jeśli zdecydujesz się opuścić Hiszpanię, jesteś zobowiązany poinformować szkołę o dacie wyjazdu. Każdemu studentowi agencja i biuro szkoły wystawi CREDIT NOTE na kwotę wartości niewykorzystanego zakwaterowania.

Vouchery w większości są ważne przez rok od daty ich wystawienia.  Voucher zostanie wydany na nazwisko studenta, który został zmuszony przez kryzys spowodowany pandemią COVID-19 do przerwania kursu języka hiszpańskiego i pobytu w Hiszpanii. Może być jednak wykorzystany także przez członka rodziny lub znajomego etc.

2. Studenci, którzy mają rozpocząć kursy od kwietnia do czerwca 2020.
Przyjeżdżających uczniów przyjmiemy się w miejscu zakwaterowania, ale nie będą mogli uczęszczać na stacjonarne zajęcia w szkole przez czas nieokreślony. Studentom w tym czasie możemy zaoferować zajęcia online. Należy pamiętać, że w okresie kwarantanny  mogą obowiązywać ograniczenia podróży i loty do Hiszpanii mogą być odwołane. Te ograniczenia mogą obowiązywać do drugiej połowy czerwca. Najprawdopodobniej od dnia 21 czerwca Hiszpanii otworzy granicę dla wszystkich Państw UE.

Jeśli ktoś pragnie zmienić ustalenia dotyczące kursów, zaakceptujemy zmiany dat kursów bez wnoszenia dodatkowych opłat administracyjnych. Jeśli miałeś uczestniczyć w kursie w marcu, kwietniu, maju, czerwcu i chcesz przenieść kurs na inny termin, skontaktuj się z nami.

Co możemy zaproponować w tej sytuacji:
Przesunięcie terminu rozpoczęcia kursu. Hiszpania otwiera granicę dla wszystkich krajów UE dnia 21 czerwca. Większość naszych szkół rozpoczyna kursy stacjonarne od dnia 1 lipca 2020. Szkoła zobowiązuje się do zmiany terminu i przygotowania wszelkiej dokumentacji bez dodatkowych opłat. W razie potrzeby możesz dokonać kolejnych zmian dat kursu ponownie. Wszystkim uczniom, którzy znajdą się w takiej sytuacji wystawimy CREDIT NOTE ( voucher) na całkowitą wartość opłaconego kursu i zakwaterowania, który będzie można wykorzystać w okresie roku od jego wystawienia.
Jeśli danemu studentowi takie rozwiązanie nie będzie odpowiadać, wówczas może ubiegać się o zwrot kosztów kursu i zakwaterowania pomniejszone o bezzwrotną zaliczkę w wysokości 250,00 EURO od osoby.

3. Nowe rezerwacje na pozostałą część roku 2020/2021
Dla tych, którzy martwią się rezerwacją na wypadek konieczności anulowania rezerwacji. Jakie są zasady anulowania rezerwacji?
Brak opłat za zmianę lub anulowanie kursów lub zakwaterowania dla nowych rezerwacji kursów, które mają się odbyć w miesiącach od września do grudnia – możesz zmienić swoją rezerwację i rozpocząć kurs  w dowolnym terminie w ciągu najbliższych 12 miesięcy *

W przypadku całkowitej rezygnacji z wyjazdu i odrzucenia CREDIT NOTE, zwrócona zostanie cała kwota bez zaliczki, która wynosi 100,00EURO przy rezerwacji samego kursu i 250,00EURO przy rezerwacji kursu i zakwaterowania. Jeśli uiszczona została płatność jedynie za zaliczkę, wówczas ta przepada. Zaliczka jest bezzwrotna.
* 12 miesięcy od pierwszej wybranej daty. Daty zależą od dat kursów poszczególnych szkół. W przypadku niektórych kursów musisz wybrać spośród ustalonych wcześniej dat rozpoczęcia w 2020 r. i 2021 r .: DELE, Kursy dla 50 plus, Kursy wakacyjne, Kursy dla rodzin, Kursy hiszpańskiego + flamenco etc.
Jest to tymczasowa zmiana zasad naszych Ogólnych Warunków Rezerwacji w odpowiedzi na Dyrektywę Rządową i obecne okoliczności. Oczywiście są to warunki tymczasowe i w każdej chwili mogą ulec zmianie. Opublikujemy powiadomienie na naszej stronie internetowej, gdy zaczną obowiązywać Ogólne Warunki, które widniały w naszych dotychczasowych umowach z klientami.
• Powiadomienie o anulowaniu musi być dostarczone na piśmie i obowiązuje od daty jego otrzymania.

REZERWACJE DLA GRUP:

Prosimy o kontakt w sprawie zmian dat wycieczek grupowych.