WRACAMY DO PRACY!

Od czerwca 2022 Nasze szkoły języka hiszpańskiego są otwarte i czekają na uczniów z Polski.
Dnia 16 marca 2020 większość szkół języka hiszpańskiego na terenie Hiszpanii musiało zamknąć swoje drzwi dla studentów z powodu wielkiego kryzysu pandemii COVID-19.   Zgodnie z dekretem zatwierdzonym przez rząd hiszpański 13 marca 2020 wprowadzono na terenie Hiszpanii stan wyjątkowy. Miał on trwać początkowo jedynie dwa tygodnie. W rzeczywistości natomiast zostanie zniesiony dopiero 21 czerwca 2020, kiedy to wszystkie szkoły języka hiszpańskiego na nowo otworzyły swoje drzwi. Lato 2020 było dla nas oraz dla naszych szkół bardzo ciężkie. Mamy nadzieję, że lato 2021 będzie bardziej optymistyczne. Zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii codziennie mają miejsca szczepienia, co ma przywrócić nam normalność sprzed pandemii. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Bardzo tego pragniemy jak wszyscy.
Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych studentów, pracowników i hiszpańskich rodzin goszczących jest zawsze naszym priorytetem. W tej trudnej i bezprecedensowej sytuacji staraliśmy się postępować zgodnie z wytycznymi i radami wydanymi przez władze Hiszpanii, Polski oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

1. Mamy nadzieję już nigdy nie wrócić do okresu z marca 2020 roku, kiedy wprowadzono w Hiszpanii całkowity lockdown. Nie mniej jednak pozostawiamy dla Państwa najgorszy scenariusz i nasze odpowiedzi na niektóre postawione pytania.
Jeśli szkoła ponownie zostanie zamknięta, co z resztą kursu?
Nie sądzimy, żeby ta bezprecedensowa sytuacja, która miała miejsce w marcu 2020 powtórzyła się. Jeśli jednak by do tego doszło, to jesteśmy dobrze przygotowani. Większość szkół wypracowała przez ponad rok bardzo dobre metodologicznie kursy języka hiszpańskiego w trybie online.
Jeśli uczeń zdecyduje się chwilowo przerwać kurs i wrócić do swojego kraju, szkoła wystawi CREDIT NOTE (voucher) na pełną wartość pozostałej części kursu i zakwaterowania. Po ponownym otwarciu szkoły uczniowie mają możliwość wykorzystania tego vouchera. Voucher jest ważny w większości szkół w okresie roku a w niektórych szkołach nawet przez dwa lata od daty jego wystawienia. Studenci długoterminowi mogą przerwać kurs. Automatycznie ich pobyt w kraju  wydłuży się a zakończenie kursu przesunie się odpowiednio. Agencja oraz szkoły wystawią odpowiednie dokumenty z pieczątkami i podpisami dla odpowiedniej ambasady w przypadku studentów, którzy potrzebowali wizy pobytowej.
Szkoła jest zamknięta a ja obecnie mieszkam u hiszpańskiej rodziny goszczącej, w rezydencji lub w mieszkaniu studenckim. Jakie mam opcje? Co jeśli wrócę do swojego kraju? Czy możesz zwrócić moje opłaty za zakwaterowanie?
Uczniowie, którzy przyjechali do Hiszpanii przed wybuchem epidemii i których epidemia złapała podczas kursu w Hiszpanii mogli zostać w miejscu zakwaterowania w czasie trwania kwarantanny i nie zostali wyrzuceni z miejsca zakwaterowania.
Zakwaterowanie u rodziny: jeśli zdecydujesz się opuścić zakwaterowanie rodziny goszczącej, jesteś zobowiązany poinformować szkołę o dacie wyjazdu. Szkoła wystawi Tobie CREDIT NOTE (voucher) na pełną wartość niewykorzystanego zakwaterowania. Studenci mają możliwość skorzystania z tego vouchera przez rok a nawet przez dwa lata.  Pamiętaj, że wybór  przyszłego zakwaterowania może być zależny od dostępności w danym czasie.
Zakwaterowanie w rezydencji: Możesz pozostać w miejscu zakwaterowania, podczas gdy szkoła jest zamknięta. Jeśli zdecydujesz się opuścić Hiszpanię, jesteś zobowiązany poinformować szkołę o dacie wyjazdu. Każdemu studentowi agencja i biuro szkoły wystawi CREDIT NOTE na kwotę wartości niewykorzystanego zakwaterowania.

Vouchery w większości są ważne przez rok od daty ich wystawienia.  Voucher zostanie wydany na nazwisko studenta, który został zmuszony przez kryzys spowodowany pandemią COVID-19 do przerwania kursu języka hiszpańskiego i pobytu w Hiszpanii. Może być jednak wykorzystany także przez członka rodziny lub znajomego etc.

Co jeśli zarezerwowałem kurs a nie mogę przylecieć z powodu choroby lub kwarantanny latem 2021:
Przesunięcie terminu rozpoczęcia kursu:  Szkoła zobowiązuje się do zmiany terminu i przygotowania wszelkiej dokumentacji bez dodatkowych opłat. W razie potrzeby możesz dokonać kolejnych zmian dat kursu ponownie. Wszystkim uczniom, którzy znajdą się w takiej sytuacji wystawimy CREDIT NOTE ( voucher) na całkowitą wartość opłaconego kursu i zakwaterowania, który będzie można wykorzystać w okresie roku od jego wystawienia.
Jeśli danemu studentowi takie rozwiązanie nie będzie odpowiadać, wówczas może ubiegać się o zwrot kosztów kursu i zakwaterowania pomniejszone o bezzwrotną zaliczkę w wysokości 250,00 EURO od osoby w przypadku rezerwacji kurs i zakwaterowania oraz o 100,00 EURO od osoby w przypadku rezerwacji samego kursu.

3. Nowe rezerwacje na pozostałą część roku 2021
Dla tych, którzy martwią się rezerwacją na wypadek konieczności anulowania rezerwacji. Jakie są zasady anulowania rezerwacji?
Brak opłat za zmianę lub anulowanie kursów lub zakwaterowania dla nowych rezerwacji kursów, które mają się odbyć w miesiącach od września do grudnia – możesz zmienić swoją rezerwację i rozpocząć kurs  w dowolnym terminie w ciągu najbliższych 12 miesięcy *

W przypadku całkowitej rezygnacji z wyjazdu i odrzucenia CREDIT NOTE, zwrócona zostanie cała kwota bez zaliczki, która wynosi 100,00EURO przy rezerwacji samego kursu i 250,00EURO przy rezerwacji kursu i zakwaterowania. Jeśli uiszczona została płatność jedynie za zaliczkę, wówczas ta przepada. Zaliczka jest bezzwrotna.
* 12 miesięcy od pierwszej wybranej daty. Daty zależą od dat kursów poszczególnych szkół. W przypadku niektórych kursów musisz wybrać spośród ustalonych wcześniej dat rozpoczęcia  2021 r .: DELE, Kursy dla 50 plus, Kursy wakacyjne, Kursy dla rodzin, Kursy hiszpańskiego + flamenco etc.
Jest to tymczasowa zmiana zasad naszych Ogólnych Warunków Rezerwacji w odpowiedzi na Dyrektywę Rządową i obecne okoliczności. Oczywiście są to warunki tymczasowe i w każdej chwili mogą ulec zmianie. Opublikujemy powiadomienie na naszej stronie internetowej, gdy zaczną obowiązywać Ogólne Warunki, które widniały w naszych dotychczasowych umowach z klientami.
• Powiadomienie o anulowaniu musi być dostarczone na piśmie i obowiązuje od daty jego otrzymania.

REZERWACJE DLA GRUP:

Prosimy o kontakt w sprawie zmian dat wycieczek grupowych. Nasze szkoły są otwarte przez cały czas i przyjmują grupy szkolne z całego świata. Każda z naszych szkół języka hiszpańskiego uzyskała miano bezpiecznej szkoły przyznawana po inspekcji Instituto Cervantes. Spełniamy wszystkie wymogi rządowe by chronić naszych uczniów i zmniejszać możliwość zakażenia wirusem.