Czasowniki zwrotne (verbos reflexivos)

Czasowniki zwrotne to wszystkie te, które wymagają zaimków zwrotnych (me, te, se, nos, os). W języku hiszpańskim często używamy ich w mowie i piśmie. Tutaj możecie zobaczyć pierwszy przykład jak budować zdanie używając czasowników zwrotnych. Odmiana czasownika: levantarse (wstać):

Pronombre personal
(zaimek osobowy)
Pronombre reflexivo
(zaimek zwrotny)
Verbo
(czasownik)
Yo (ja)melevanto
Tú (ty)televantas
Él (onselevanta
Ella (ona)selevanta
Usted (forma grzecznościowa liczba pojedyńcza)selevanta
Nosotros/as (my)noslevantamos
Vosotros/as (wy)oslevantáis
Ellos/as (oni/one)selevantan
Ustedes (forma grzecznościowa liczby mnogiej)selevantan
Przykłady:
 • Todas las mañanas me levanto a las 7 a.m. Codziennie rano wstaję o 7:00.
 • Tú siempre te acuestas a la misma hora. Ty zawsze kładziesz się spać o tej samej godzinie.
 • Después de comer María se lava los dientes. Po jedzeniu Maria myje sobie zęby.
 • Nosotros nos asustamos con la película de terror. My doznajemy lęku (najadamy się strachu) na horrorze.
 • Ellas se relajan con música. One się relaksują przy muzyce.
Przykłady negacji w zdaniu:
 • Yo no me enojo fácilmente. Ja się nie złoszczę łatwo.
 • Pedro no se aburre nunca. Piotr nigdy się nie nudzi.
 • Mis niños no se quejan por el trafico en la hora punta. Moje dzieci nie skarżą się na korki w godzinach szczytu.
 • Ustedes no se despiertan temprano en vacaciones. Państwo nie budzą się wcześnie podczas wakacji.
Kiedy używamy verbos reflexivos?

Na przykład kiedy wskazują na czynności, które wykonujemy na samych sobie. Zaimek zwrotny w tych sytuacjach zawsze zgadza się z wykonawcą czynności. Czeszemy się, myjemy włosy, farbujemy się, patrzymy na siebie w lustrze.

 • La abuela de Lucía se tiñe el pelo en casa una vez al mes. Babcia Łucja farbuje sobie włosy w domu raz w miesiącu.
 • Cada semana se corta las puntas. Co tydzień obcina sobie końcówki.
 • A diario se peina como una verdadera profesional. Codziennie ona czesze się jak prawdziwa profesjonalistka (w znaczeniu fryzjerka).
 • Siempre se mira en el espejo mientras utiliza el secador. Zawsze patrzy na siebie w lustrze podczas, gdy używa suszarki (podczas, gdy suszy włosy).

Możemy jednak użyć tych samych czasowników bez zaimków zwrotnych. Wówczas  stają się one zwykłymi czasownikami przechodnimi. Wymagają wykonawcy czynności i są one zwrócone do osób trzecich. Możemy powiedzieć przecież: Lucia obcina włosy Anie ( Lucia corta el pelo a Ana) lub fryzjerka farbuje włosy klientowi (La peluquera tiñe el pelo a su cliente).

Gdzie umieścić zaimki zwrotne w zdaniu?
 • delante del verbo conjugado (przed odmienianym czasownikiem)
  Przykład:
  La abuela se peina.
 • delante del imperativo en forma negativa (przed czasownikiem w trybie rozkazującym w zdaniu negującym) Pero directamente detrás del imperativo afirmativo (jednak łacznie z czasownikiem w trabie trozkazującym w zdaniu twierdzącym)
  Przykład:
  ¡No te peines! rozkaz przeczący, nie czesz się!
  ¡Péinate!          rozkaz twierdzący, uczesz się!
 • directamente antes de la perífrasis verbal o detrás del infinitivo de la misma
  Przykład:
  Ella va a peinarse. (po czasowniku w bezokoliczniku)
  Ella se va a peinar. (przed odmianą czasownika ir do określenia czynności, która odbędzie się w przyszłości)
 • directamente detrás del gerundio (en el caso de estar + gerundio, el pronombre puede ir antes o después del verbo).
  Przykład:
  Ella está peinándose (po gerundio)./Ella se está peinando (zaimek zwrotny+estar+gerundio).
Klasyfikacja czasowników zwrotnych.

1) Niektóre czasowniki zwrotne pokazują działania, które jednostka wykonuje na sobie:
acostarse, bañarse, cepillarse, ducharse, estirarse, lavarse, levantarse, llamarse, maquillarse, mirarse, peinarse, ponerse (la ropa), quitarse (la ropa), rasgarse, secarse, sentarse, vestirse.

2) Niektóre czasowniki zwrotne pokazują interakcje (wzajemne) jednej osoby do drugiej, na przykład:
amarse, conocerse, pelearse

3) Niektóre czasowniki zwrotne określają czynności nieprzewidziane i nieporządane:
caerse, confundirse, olvidarse, perderse, romperse

4) Niektóre czasowniki zwrotne wykazują zmianę stanu lub kondycji fizycznej:
acercarse(a), alejarse(de), bajarse(de), callarse, cansarse, curarse, despertarse, dormirse, enfermarse, envejecerse, mojarse, moverse, mudarse (de casa), subirse (a)

5) Niektóre czasowniki zwrotne pokazują zmianę czucia lub percepcji:
acordarse (de), acostumbrarse (a), asegurarse (de), darse cuenta (de), enterarse (de), interesarse (por), fijarse (en), olvidarse (de)

 

6) Niektóre czasowniki zwrotne określają zmianę statusu społecznego:
casarse (con), divorciarse (de), empobrecerse, enriquecerse, graduarse (de)

7) Niektóre czasowniki zwrotne wykazują zmianę stanu emocjonalnego:
acordarse (de), aburrirse, alegrarse (de), asustarse, avergonzarse, calmarse, cansarse (de), divertirse, enamorarse (de), enfurecerse, enloquecerse, enojarse, enorgullecerse, entristecerse, fiarse (en), preocuparse (de), sentirse + adj (de), tranquilizarse

8) Niektóre czasowniki przez dodanie zaimka zwrotnego zmieniają całkowicie swoje znaczenie. Spójrzcie:

Czasownik przechodni (znaczenie)Czaswonik zwrotny (znaczenie)
dirigir (kierować np. firmą, rządzić, dyrygować, reżyserować,)dirigirse a/hacia (udać się dokądś), zwracać się do kogoś
encontrar (odnaleźć, uważać (considerar)encontrarse con (spotkać się z kimś ) encontrarse mal (źle się czuć)
ir (a) (iść do)irse (de) opuszczać dane miejsce
llevar (przynieść, nieść)llevarse bien con alquien (dogadywać się z kimś)
meter (wkładać)meterse (con) czepiać się kogoś
meterse en (wtrącać się)
parecer (wyglądać)parecerse (być podobnym)
despedir (zwolnić kogoś, wydzielać np. zapach)despedirse (pożegnać się z kimś lub czymś)

9) Na koniec zapamiętajcie czasowniki, które nie istnieją bez zaimków zwrotnych. Warto je znać:

Czasowniki, które nie istnieją bez zaimków zwrotnych
acordarse (de) - pamiętać
apropriarse (de) - przywłaszczyć sobie
arrepentirse (de) - żałować, zmienić decyzję, wycofać się z czegoś
atreverse (a) - odważyć się, mieć śniałość
equivocarse - mylić się
esforzarse - wysilać się, starać się
quejarse (de) - narzekać, skarżyć się
rebelarse - buntować się, sprzeciwiać się
suicidarse - popełnić samobójstwo