I Polityka Plików Cookie

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie  cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszla w życie 22 marca 2013 roku. Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe. Podobna nowelizacja, jaka ma miejsce teraz w Polsce, nastąpiła już w innych krajach europejskich, jak Wielka Brytania czy Francja.

Najważniejszą zmianą w Prawie Telekomunikacyjnym zarówno z punktu widzenia użytkowników sieci, jak i przedsiębiorców z branży internetowej, jest art. 173 dotyczący  cookies („ciasteczek”). Celem tej zmiany jest zwiększenie świadomości internautów na temat stosowanych technologii gwarantujących dostarczanie treści lepiej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. Obowiązująca od 22 marca procedura zakłada potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i stosowanie cookies. Zgoda ta może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki bądź aplikacji, w takiej sytuacji serwisy internetowe muszą uprzednio poinformować internautów o stosowaniu  cookies.

Z pełnym brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego można się zapoznać na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

Pliki cookie

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Jak używamy plików cookie:

Część naszych stron używa plików cookie, żeby zapamiętać:

  • jakie są preferencje sposobu wyświetlania, np. ustawienia kontrastu kolorów czy rozmiar czcionki
  • czy użytkownik udzielił już odpowiedzi na ankietę w osobnym okienku zawierającą pytanie o to, czy strona była przydatna (dzięki temu okienko to nie wyświetli się ponownie)
  • czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie przez stronę z plików cookie.

Niektóre pliki wideo zamieszczone na naszych stronach używają również cookies do gromadzenia anonimowych statystyk dotyczących tego, jak internauta dostał się na stronę oraz które nagrania wideo odtwarzał.

Aktywowanie plików cookie nie jest konieczne do funkcjonowania strony, a jedynie ułatwia użytkownikom przeglądanie jej zawartości. Cookies można usunąć albo zablokować, ale w takim wypadku niektóre elementy tej strony mogą nie działać prawidłowo.

Informacje związane z plikami cookie nie są wykorzystywane do zidentyfikowania użytkownika, a dane dotyczące preferencji są pod ścisłą kontrolą. Nie używamy plików cookie do żadnych innych celów niż te opisane na tej stronie.

Jak kontrolować pliki cookie

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie aboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępa.

II Ochrony Danych Osobowych

Portal www.hiszpanski-hiszpania.pl oraz Agencja Językowa Linguiter,  jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które mogą wejść w jego posiadanie za pośrednictwem strony internetowej www.hiszpanski-hiszpania.pl lub www.linguiter.com Zgodnie z „Polityką Ochrony Danych Osobowych”, dalej „Polityka ODO”) opracowaliśmy naszą strategię przechowywania Państwa danych. Dowiedzą się Państwo tutaj m.in. dla jakich celów i jak długo Linguiter i portal hiszpanski-hiszpania będzie przetwarzał Państwa dane osobowe. Dowiedzą się Państwo także, kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych, a także z jakich praw można skorzystać w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Przygotowana Polityka jest ściśle związane z koniecznością stosowania nowych wymogów dotyczących przetwarzania danych, wynikających z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia 2016/679, zwanego także RODO (dalej: Rozporządzenie). Ponadto, niniejsza Polityka prywatności ma na celu dostarczenie informacji na temat praw zarówno wszelkich użytkowników strony, klientów i przyszłych studentów  w ramach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( „RGPD”). Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Agencją Linguiter pod następującym adresem: [email protected] Jednocześnie informujemy, że Agencja Linguiter i portal hiszpanski-hiszpania.pl  posiada inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez wiadomość na adres: [email protected] Inspektor ma następujące zadania:
-informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego Rozporządzenia oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
-monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora danych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
-udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
-współpraca z organem nadzorczym;
-pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
-Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Jakie informacje gromadzi Agencja Linguiter i porta hiszpanski-hiszpania?

Na niektórych stronach na portalach hiszpanski-hiszpania.pl lub linguiter.com mają Państwo  możliwość wysłania do nas wiadomości, formularza z pytaniami, zgłoszenia na kurs języka hiszpańskiego w Hiszpanii, składania wniosków i rejestrowania się w celu otrzymania różnych materiałów i dalszych informacji. Rodzaje danych osobowych zebranych na tych stronach to: imię, nazwisko, wiek, adres, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, informacje o Twoim poziomie i motywacji do nauki języka hiszpańskiego. Zawsze mogą Państwo zdecydować się nie przesłać żądanych informacji, rozumiejąc, że wówczas istnieje możliwość nieskorzystania z niektórych funkcji, które oferują nasze portale. Informujemy, że wszelkie  dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach, do których są przesyłane.

Jak bezpieczne są informacje o moich danych osobowych dostarczane Agencji Linguiter i lub przesyłane portalowi hiszpanski-hiszpania?

Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zachować dokładność danych oraz zapewnić poprawne wykorzystanie i przekazywanie twoich informacji, wdrożyliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i administracyjne procedury, aby zabezpieczyć wszelkie informacje, które zbieramy od Państwa online. Aby chronić Państwa dane, korzystamy ze specjalnych plugins, które szyfrują wszystkie informacje, które wprowadzasz do naszych formularzy.

Jak Agencja Linguiter i portal hiszpanski-hiszpania będą wykorzystywać moje dane osobowe?

Korzystamy z informacji, które zbieramy od Ciebie w celu przetworzenia Państwa zgłoszeń, ulepszenia i personalizacji doświadczenia i kontaktów z Agencją Linguiter i portalem hiszpanski-hiszpania.pl i tylko wtedy, gdy dostajemy od Państwa pozwolenie, aby wysyłać do Państwa biuletyny i inne wiadomości w celach marketingowych. Używamy informacji zbiorowych i nieosobowych (takich jak adres URL, z którego przybywają Państwo do naszej witryny) bez wykorzystywania jakichkolwiek informacji, które mogłyby Państwa zidentyfikować. Na przykład wykorzystamy te nieidentyfikujące i zagregowane informacje, aby lepiej zaprojektować naszą stronę internetową i śledzić wyniki kampanii marketingowych i promocyjnych. Nigdy nie wykorzystujemy ani nie udostępniamy danych osobowych, które są nam przekazywane drogą mailową, online przez zgłoszenia czy telefonicznie, w sposób niezwiązany z przepisami niniejszej „Polityki Ochrony Danych Osobowych”, dalej „Polityka ODO”. Nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim bez Państwa zgody. Państwa dane będą dostępne i używane wyłącznie przez Agencję Linguiter i portal hiszpanski-hiszpania.pl i tylko w celu, dla którego zostały do nas przesłane.

Dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Państwa. Z innych źródeł dane mogą być pozyskane wyłącznie w celu wykonania usługi. Chodzi o informację od podmiotów realizujących usługę, którą zamówiłeś. Zakres danych obejmować będzie wyłącznie informacje niezbędne do potwierdzenia opłacenia zamówienia.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne celem realizacji ww. celów. W przypadku procesu kupna kursu językowego za granicą i zawierania umowy o świadczenie usługi może z niej skorzystać każdy pełnoletni użytkownik z pełną zdolnością do czynności prawnych. Jeżeli rozmowa z Linguiter będzie nagrywana zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani. W przypadku problemów z wysłaniem zgłoszenia, kupnem kursu, potwierdzenia rezerwacji mogą Państwo kontaktować się z Linguiter pisząc na adres mailowy: [email protected] lub dzwoniąc pod numer: 0034 644 867 521.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi zgodnie z Regulaminem są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz użytkownika wybraną przez niego usługę (w tym ich podwykonawcom), np. szkołom języka hiszpańskiego w Hiszpanii, liniom lotniczym, hiszpańskim rodzinom goszczącym, hotelom, ubezpieczycielom, pośrednikom. Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne) Inspektora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych. Dane osobowe mogą być przekazywane poza UE do podmiotów świadczących wybraną przez Ciebie usługę  tylko w celu realizacji tej usługi zgodnie z Regulaminem oraz przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń np.szyfrowania.

 

Państwa prawa związane z RODO i dostęp do własnych danych osobowych.

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie zgody, mogą Państwo ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać mailowo, wysyłając informację o rezygnacji na email: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Inspektor danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

Pamiętajmy, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w przypadku tzw. uzasadnionego interesu, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Inspektor danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Co istotne, w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej) w celu marketingu usług Linguiter i portalu hiszpanski-hiszpania.pl niezależnie od przyczyn zgłoszenia sprzeciwu – po zgłoszeniu sprzeciwu Inspektor danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu usług, w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane.

Co istotne, w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zob. powyżej) w celu marketingu usług Linguiter i portalu hiszpanski-hiszpania.pl niezależnie od przyczyn zgłoszenia sprzeciwu – po zgłoszeniu sprzeciwu Inspektor danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu marketingu usług, w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane.

Oprócz prawa do wycofania zgody i zgłoszenia sprzeciwu przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.