Praktyki i szkolenia 

specjalnie przygotowane dla nauczycieli hiszpańskiego z Polski


Aspekty językowe i narzędzia dydaktyczne do pracy w klasie.

nauczycielka_hiszpańskiego_sewilla

Szkolenie ELE dla nauczycieli z Polski! 

Szkolenie ELE dla nauczycieli w Madrycie jest specjalnie przygotowane pod potrzeby nauczycieli języka hiszpańskiego wszystkich szczebli, którzy nie pochodzą z Hiszpanii. Zapraszamy do naszej szkoły w Madrycie nauczycieli szkół podstawowych, średnich, uniwersytetów, szkół publicznych i prywatnych, którzy są zainteresowani rozwojem, zarówno od strony językowej, jak i tworzeniem własnych materiałów dydaktycznych przy użyciu nowoczesnych nośników technologii.  Zgłoś się do nas Drogi Nauczycielu języka hiszpańskiego i zdobądź z nami stypendium Programu Erasmus+.

Propozycje szkoleń dla nauczycieli w Madrycie.

1. Refleksja na temat roli nauczyciela w klasie.
2. Przygotowanie lekcji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i firm.
3. Przykładowe ćwiczenia na słuchanie, wypowiedzi ustne, czytanie ze zrozumieniem.
4. Gramatyka pedagogiczna i komunikacja w procesie nauczania gramatyki. 
5. Nowy hiszpański krajobraz polityczny.
6. Wykorzystywanie muzyki w procesie nauczania.
7. Ciekawe biografiej.
8. Nowe technologie i sieci społeczne w klasie ELE.

Przykładowy Program Szkolenia ELE dla Nauczycieli w Madrycie

1. Refleksja na temat roli nauczyciela w klasie. 2. Przygotowanie lekcji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i firm. 3. Przykładowe ćwiczenia na słuchanie, wypowiedzi ustne, czytanie ze zrozumieniem. 4. Gramatyka pedagogiczna i komunikacja w procesie nauczania gramatyki. 5. Nowy hiszpański krajobraz polityczny. 6. Wykorzystywanie muzyki w procesie nauczania. 7. Ciekawe biografiej. 8. Nowe technologie i sieci społeczne w klasie ELE.
1. Wprowadzenie do nauczania ELE.
2. Europejskie ramy podziału na poziomy oraz plan nauczania zgodnie z programem Instytutu Cervantes.
3. Nauczanie skoncentrowane na uczniu.
4. Elementy składowe klasy: cele, treści, działań, form społecznych i mediów.
5. Rola nauczyciela w klasie.
6. Przygotowanie do zajęć.
7. Jak oceniać wypowiedzi ustne, jak sprawdzić czytanie ze zrozumieniem i pisanie. Rozów tych aspektów.
8. Gramatyka pedagogiczna i komunikacja w procesie nauczania gramatyki.
9.Przygotowanie interaktywnego materiału na zajęcia.
10. Interakcje i komunikacja w klasie.
11. Dynamika w klasie.
12. Nowe technologie procesie nauczania hiszpańskiego.

Intensywny Kurs wprowadzający do ELE (4 tygodnie)

1. Wprowadzenie do nauczania ELE. 2. Europejskie ramy podziału na poziomy oraz plan nauczania zgodnie z programem Instytutu Cervantes. 3. Nauczanie skoncentrowane na uczniu. 4. Elementy składowe klasy: cele, treści, działań, form społecznych i mediów. 5. Rola nauczyciela w klasie. 6. Przygotowanie do zajęć. 7. Jak oceniać wypowiedzi ustne, jak sprawdzić czytanie ze zrozumieniem i pisanie. Rozów tych aspektów. 8. Gramatyka pedagogiczna i komunikacja w procesie nauczania gramatyki. 9.Przygotowanie interaktywnego materiału na zajęcia. 10. Interakcje i komunikacja w klasie. 11. Dynamika w klasie. 12. Nowe technologie procesie nauczania hiszpańskiego.
Jeśli jesteś już dyplomowanym nauczycielem języka hiszpańskiego, ale brak Tobie pewności siebie lub praktycznie nie masz doświadczenia w nauczyaniu języka hiszpańskiego, nasze tutoriale i praktyki są skierowane właśnie dla Ciebie. Uczestnicy praktyk będą motywowani i kierowani przez nauczyciela z naszej szkoły języka hiszpańskiego w Madrycie. Każdy uczestnik praktyk będzie w określonej grupie i będzie mógł uczestniczyć u boku nauczyciela podczas tworzenia materiałów i przygotowania do zajęć oraz będą przygotowywać określone sekwencje zajęć. Po każdej lekcji nauczyciel będzie dawał kolejne i nowe wskazówki oraz nowe zadania do wykonania. Dzięki tym zadaniom każdy praktykant zda sobie sprawę z wielozłożoności każdych zajęć w szkole. Niektóre zajęcia będą przez nas nagrane i później przeanalizowane na forum. Będziemy oceniać wiele aspektów np. Zrealizowanie określonych zadań, zachowanie nauczyciela podczas zajęć, komunikację z uczniami czy interakcje pomiędzy uczniami w trakcie lekcji. Uczestnicy praktyk będą mogli się odnieść do wszelkich wskazówek i uwag oraz zadać pytania.

Tutoriale i praktyki dla nauczycieli hiszpańskiego

Jeśli jesteś już dyplomowanym nauczycielem języka hiszpańskiego, ale brak Tobie pewności siebie lub praktycznie nie masz doświadczenia w nauczyaniu języka hiszpańskiego, nasze tutoriale i praktyki są skierowane właśnie dla Ciebie. Uczestnicy praktyk będą motywowani i kierowani przez nauczyciela z naszej szkoły języka hiszpańskiego w Madrycie. Każdy uczestnik praktyk będzie w określonej grupie i będzie mógł uczestniczyć u boku nauczyciela podczas tworzenia materiałów i przygotowania do zajęć oraz będą przygotowywać określone sekwencje zajęć. Po każdej lekcji nauczyciel będzie dawał kolejne i nowe wskazówki oraz nowe zadania do wykonania. Dzięki tym zadaniom każdy praktykant zda sobie sprawę z wielozłożoności każdych zajęć w szkole. Niektóre zajęcia będą przez nas nagrane i później przeanalizowane na forum. Będziemy oceniać wiele aspektów np. Zrealizowanie określonych zadań, zachowanie nauczyciela podczas zajęć, komunikację z uczniami czy interakcje pomiędzy uczniami w trakcie lekcji. Uczestnicy praktyk będą mogli się odnieść do wszelkich wskazówek i uwag oraz zadać pytania.
W roku 2014 nowy europejski program Erasmus  zastąpił wszystkie dotychczasowe programy (Comenius, Grundtvig, Lingua, itd.).
Erasmus  jest częścią strategii Europa 2020 Edukacja i szkolenie 2020 oraz Rethinking Edukacji. Obejmują one wszystkie inicjatywy na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. W edukacji objęte są wszystkie poziomy: szkoły, kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia dorosłych. Erasmus  łączy istniejące programy w Lifelong Learning Programme oraz międzynarodowych programów szkół wyższych: Mundus, Tempus, Alfa, EduLink i programów dwustronnych, w uzupełnieniu do Programu Młodzież w Działaniu.
Nowy program koncentruje się na formalnych i nieformalnych sposobach nauczania poza granicami UE, osiągając nawołuąc do internacjonalizacji. Otwiera się na inne kraje, z myślą o poprawie możliwości edukacyjnych i szkoleniowych oraz na zwiększenie możliwości zatrudnienia studentów i przyszłych pracowników.
Stypendia przeznaczone są dla nauczycieli przebywających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji, Szwajcarii i Macedonii. Stypendia te mogą pokryć większość kosztów podróży, zakwaterowania i oczywiście kursu. Nauczyciele sami nie mogą wystąpić o dofinansowanie z Programu Erasmus . Wszystkie zgłoszenia muszą być zarządzane bezpośrednio przez instytucje.

Erasmus +

W roku 2014 nowy europejski program Erasmus + zastąpił wszystkie dotychczasowe programy (Comenius, Grundtvig, Lingua, itd.). Erasmus + jest częścią strategii Europa 2020 Edukacja i szkolenie 2020 oraz Rethinking Edukacji. Obejmują one wszystkie inicjatywy na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. W edukacji objęte są wszystkie poziomy: szkoły, kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia dorosłych. Erasmus + łączy istniejące programy w Lifelong Learning Programme oraz międzynarodowych programów szkół wyższych: Mundus, Tempus, Alfa, EduLink i programów dwustronnych, w uzupełnieniu do Programu Młodzież w Działaniu. Nowy program koncentruje się na formalnych i nieformalnych sposobach nauczania poza granicami UE, osiągając nawołuąc do internacjonalizacji. Otwiera się na inne kraje, z myślą o poprawie możliwości edukacyjnych i szkoleniowych oraz na zwiększenie możliwości zatrudnienia studentów i przyszłych pracowników. Stypendia przeznaczone są dla nauczycieli przebywających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji, Szwajcarii i Macedonii. Stypendia te mogą pokryć większość kosztów podróży, zakwaterowania i oczywiście kursu. Nauczyciele sami nie mogą wystąpić o dofinansowanie z Programu Erasmus+. Wszystkie zgłoszenia muszą być zarządzane bezpośrednio przez instytucje.

Kursy i szkolenia ELE dla nauczycieli w Madrycie.

Chcesz uczyć hiszpańskiego w Hiszpanii lub innym kraju?

Bardzo polecamy wzięcie udziału w naszym szkoleniu w Madrycie. Szkoła nie tylko będzie starała się przekazać Tobie tajniki ELE i zapozna Ciebie z najważniejszymi i podstawowymi narzędziami niezbędnymi w pracy w szkole, ale pokaże Tobie także jak szukać pracy jako nauczyciel w Hiszpanii lub innym kraju. 

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę w Madrycie?

Jest to jedna z najlepszych szkół języka hiszpańskiego w Madrycie. Istnieje na rynku od 30 lat i znajduje się w pięknym budynku, blisko centrum. W szkole w Madrycie kładzie się nacisk nie tylko na nauczanie języka hiszpańskiego, ale także na integrowanie z kulturą i mieszkańcami Madrytu. Na kursie oprócz nauki, jak planować lekcje, zarządzać grupą, poprawiać błędy, oprócz pracy nad słownictwem, poprawisz wymowę, fonetykę i dykcję, dzięki pracy z naszymi nauczycielami. Dowiesz się jak i gdzie najlepiej szukać prac jako nauczyciel języka hiszpańskiego oraz otrzymasz całą masę porad i wskazówek, co do materiałów, które mogą być wykorzystane w klasie oraz co do zasobów technologicznych. Nasza szkoła w Madrycie współpracuje z różnymi wydawnictwami i dzięki temu dowiesz się o najświeżsych nowinkach wydawiczych ELE. 

Wrianty Kursów ELE dla Nauczycieli i Cele.

Indywidualny Kurs Szkoleniowy ELE, który trwa min. tydzień w godzinach rannych od 9:30 do 15:00 to pierwszy wariant dla nauczycieli języka hiszpańskiego, którzy nie pochodzą z Hiszpanii. Kolejna opcja to Intensywny Kurs wprowadzający do zagadnień ELE. Trwa 4 tygodnie, podczas których weźmiesz udział w 60 zajęciach ELE. Pamiętaj także o opcji praktyk dla nauczycieli, które trwają 2 tygodnie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-14:30.

Co ludzie mówią o naszych kursach ?

“Szkoła jest dobrze położona, niedaleko od wszystkich interesujących miejsc wartych odwiedzenia. Budynek szkoły jest przyjemny i schludny.  Doceniam dostęp do internetu oferowany przez szkołę. Także popołudniowe zajęcia są bardzo korzystne dla każdego ucznia.” – Elżbieta Szczecin

“3 tygodnie kursu to zdecydowanie za mało. Chciałbym zostać dłużej. Nauczyciele i personel byli świetni. Poznałem wiele ciekawych ludzi. Dziękuję za ten wspaniały czas..” -Barbara Kraków

” Nauczyciele używają dynamicznej metody nauczania, która jest naprawdę dobra, nie nudzi i nie męczy. Nauczą cię czasowników i słów używanych w codziennej komunikacji. Godziny kursu są bardzo dogodne, 4 godziny z przerwami na kawę lub papierosa. W styczniu mam zamiar wrócić do szkoły, już się cieszę. Dzięki. ” – Grzegorz Warszawa

ELE KLUB DLA NAUCZYCIELI

Ceny Kursów i Szkoleń dla nauczycieli w Madrycie

Kurs wprowadzający do ele            4 tygodnie

€520

 • 45 godzin w klasie od pon. do pt. 17:30-20:30+15 godzin praktyk do uzgodnienia
 • łącznie 60 zajęć w trakcie 4 tygodni
 • Max 12 uczestników w klasie
 • Daty 2017
 •  1 -28.02, 3.04- 4.05.
  5 – 30.06, 31 .07 – 28 .08.
   2- 30.10
   6.11 – 4.12.

Rezerwuj

Indywidualny Kurs Szkoleniowy ELE

€555

 • 30 lekcji w tygodniu
 • min. 1 tydzień od pon. do pt.
 • 9:30 do 15:00
 • max 12 uczestników
 •          nie ma wyznaczonych dat
 • możliwość rozpoczęcia w każdy poniedziałek miesiąca
 • indywidualne zajęcia z nauczycielem prowadzącym                 

Rezerwuj